Projecte de recerca sobre ordenació del territori

Projecte de recerca sobre ordenació del territori

El Grup de recerca de Dret Urbanístic de la Universitat de Girona ha obtingut finançament per a la realització d’un projecte de recerca sobre ordenació del territori, consistent en l’elaboració dels treballs preparatoris per a la seva normativització.  L’Institut d’Estudis Autonòmics, en la convocatòria competitiva d’ajuts per a treballs en equip de 2015, ha seleccionat la proposta presentada pel grup que dirigeix el professor Joan Manuel Trayter, que durant quinze mesos analitzarà les atribucions i límits competencials de la Generalitat de Catalunya al voltant de les matèries que configuren el territori: urbanisme, ordenació del litoral, medi ambient, infraestructures o planejament del sòl, entre altres.

Els resultats del treball, que es donaran a conèixer a finals de 2016, presentaran els instruments jurídics en base als quals es podran desenvolupar les futures polítiques d’ordenació i gestió del territori de forma integral, facilitant al mateix temps l’elaboració d’una Llei de Territori aglutinadora dels diferents sectors que el configuren.

Membres de l’equip d’investigació

Els investigadors a càrrec del projecte, dirigits pel professor Trayter, són Gemma Geis, Josep Maria Aguirre, Albert Lladó i Carles García, membres del Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques de la UdG, així com Belén Noguera i Irene Araguás, de la Universitat de Barcelona.