ACOL – Ajuntament de Colera

Títol del projecte/contracte: Assessorament legal, excloses matèries urbanístiques

Tipus de contracte/Programa: CORE – Contracte de recerca

Empresa/Administració finançadora: ACOL – Ajuntament de Colera

Entitats participants:

Número de projecte/contracte: 051/09 20/08/2009 Import: 7.537,50 Durada, des de: 2009 fins: 2009

Investigador/a Principal: Juan Manuel Trayter Jimenez

Nombre d’investigadors participants: 4

Paraules Clau: 202705 – dret administratiu

Codi de projecte/contracte: 006497 Ordre: 022