CDUR – Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)

Títol del projecte/contracte: Aula virtual de dret administratiu

Tipus de contracte/Programa: ALPN – Altres Programes Nacionals

Empresa/Administració finançadora: CDUR – Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)

Entitats participants:

Número de projecte/contracte: 2004MQD 00188 Import: 6.400,00 Durada, des de: 2004 fins: 2006

Investigador/a Principal: Juan Manuel Trayter Jimenez

Nombre d’investigadors participants:

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 002187 Ordre: 016