LCAB – Il·lustre Col·legi d’Advocats de BCN

Títol del projecte/contracte: Realització de tasques per a modernitzar i adaptar la normativa col·legial al dret europeu,estatal i autonòmic

Tipus de contracte/Programa: CORE – Contracte de recerca

Empresa/Administració finançadora: LCAB – Il·lustre Col·legi d’Advocats de BCN

Entitats participants:

Número de projecte/contracte: 100/03 28/11/03 Import: 60.000,00 Durada, des de: 2003 fins: 2007

Investigador/a Principal: Juan Manuel Trayter Jimenez

Nombre d’investigadors participants: 1

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 002741 Ordre: 012


Títol del projecte/contracte: Realització de tasques per a modernitzar i adaptar la normativa col·legial al dret europeu,estatal i autonòmic

Tipus de contracte/Programa: CORE – Contracte de recerca

Empresa/Administració finançadora: LCAB – Il·lustre Col·legi d’Advocats de BCN

Entitats participants:

Número de projecte/contracte: NR Import: 60.000,00 Durada, des de: 2003 fins: 2007

Investigador/a Principal: Juan Manuel Trayter Jimenez

Nombre d’investigadors participants: 1

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 002743 Ordre: 013


Títol del projecte/contracte: Modernització i adaptacióals nous reptes derivats del dret europeu, estatali autonòmic la normativa col·legial

Tipus de contracte/Programa: CORE – Contracte de recerca

Empresa/Administració finançadora: LCAB – Il·lustre Col·legi d’Advocats de BCN

Entitats participants:

Número de projecte/contracte: 16/09/2003 Import: 60.000,00 Durada, des de: 2003 fins: 2007

Investigador/a Principal: Juan Manuel Trayter Jimenez

Nombre d’investigadors participants: 1

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 002745 Ordre: 014