VUBB – Universitat de Barcelona

Títol del projecte/contracte: Contracte de col·laboració UdG i Universitat de Barcelona amb l’objecte d’elaborar un informe sobre la instal·lació d’una estació elèctrica de Fecsa-Endesa per subministrar energia, entre altres, al Parc Científic de la UB.

Tipus de contracte/Programa: CORE – Contracte de recerca

Empresa/Administració finançadora: VUBB – Universitat de Barcelona

Entitats participants:

Número de projecte/contracte: 031/05 18/04/05 Import: 20.764,00 Durada, des de: 2009 fins:

Investigador/a Principal: Juan Manuel Trayter Jimenez

Nombre d’investigadors participants: 3

Paraules Clau: 202705 – dret administratiu

Codi de projecte/contracte: 006498 Ordre: 023